A csapatépítést csak jól érdemes végezni

A csapatépítés nagyon fontos feladata a vállalatoknak. Ha ugyanis jól sikerült a csapatépítés, akkor a dolgozók hatékonyabban végzik majd a feladataikat, és így az eredmények is nagyobbak lehetnek. Ebben a cikkben egy sportpszichológus és egy sportcoach nyilatkozik a sportban végzett csapatépítésről, de a lenti gondolatok, tanácsok a vállalatok vezetői számára is igen hasznosak.

Mire jó a csapatépítés?

A csapatépítésnek idestova 50 éves múltja van, és eredetileg a kapcsolatépítés segítését, és a személyközi interakciók hatékonyabbá tételét szerették volna elérni vele. Elterjedésével már főként az eredmények elérése, egységesítés a célokkal, és az eredményesebb feladatvégzés került előtérbe. A csapatépítés hatékonysága pedig annál jobban mérhető, minél különlegesebb az adott csapat.

A csapatépítés menete

Sági Andrea, a Virányos Klinika sportpszichológusa szerint a csapatépítés alapja a vezetői képességek erősítése. A csapatban végzett munkához más vállalati kultúra társul, hiszen csak akkor tart össze a csapat, ha a vezetők képesek azt összetartani. Így a munkatársak számára vonzóbb lesz a csapat, és eszük ágában sincs elhagyni azt, hiszen már elköteleződtek. A csapattagok ekkor önműködően együtt dolgoznak a közös célokért, és sikerért, a vezetőt mintegy karmesternek tekintve.

Hogy néz ki a csapatépítés a sportban?

Ilyés Gyula, a judoedzo.hu sportcoacha szerint a csapatépítéssel egymást felkaroló, vétkeket, és pozitívumokat a csapat előtt beismerő közösség hozható létre. Egy ilyen csapatban első helyen a csapat érdekei állnak, ennek rendelődnek alá az egyéni érdekek.

Egy jó csapat tagjai megküzdenek egymásért, felelősséget vállalnak a döntéseikért, mentális állóképességük nagy mértékben túlmutat az egyének állóképességének összegén. A teljesítményjavulás garantált. Mivel a mentális állóképesség javulása erőteljes hatással van a mérkőzések alatt nyújtott teljesítményre, érthető, hogy azok végkimenetele ötven százalékban fejben dől el.

Ha jó a csapatlégkör, csekélyebb számú hibát követnek el a sportolók, motiváltabbak lesznek, és jól tudják, ki hol helyezkedik el a pályán, ki mire készül, tudják, hogyan reagáljanak, hová mozduljanak, s mindeközben végig segítik egymást.

A csapatépítés technikái

A Virányos Klinika sportpszichológusa elmondta, hogy az edző az őszinte kommunikációval, a részrehajlás, és kivételezés elkerülésével tud igazán jó csapatot összehozni. A csapat szabályainak értelmében a sportolókkal ugyanúgy kell bánni. Lehet valaki bármilyen kezdő, vagy új a csapatban, szabályszegés esetén ugyanazok a szabályok érvényesek rá is, mint a többiekre. Persze a betartás figyelése során az edző részéről való következetesség nagyon fontos, ezért jó, ha a csapat együttesen szögezi le a helyes viselkedés szabályait, és együtt határozzák meg, hogy például mi legyen a büntetés késés, avagy káromkodás esetén.

A vezetőnek legyen minden csapattaggal közvetlenül is kapcsolata. A csapaton belüli pozitív légkör erősítéséhez a csapat teljesítményének pozitív oldalára koncentráljunk, és bánjunk csínján a hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatos eltúlzott visszajelzéssel. Ugyan ki szeretne olyan edzésekre járni, ahol sosincs dicséret? Az edzők foglalkozzanak a kommunikációs képességeik fejlesztésével is, tanuljanak vezetési technikákat, és járhatnak csapatépítő tréningekre is.

A csapatoknak találkozniuk kell azokkal a kihívásokkal is, amelyekkel a vállalat találkozik. Meg kell érteni, hogyan működik egy csapat, mert a létrehozása után fel is kell azt építeni. A csapatnak – fejlődésével párhuzamosan – különböző tréningekre van szüksége. A csapat formálódásakor az ismerkedésen, és a közös feladatokon van a hangsúly.

Ezzel ki is alakulnak a csapat erőviszonyai, harc, és útkeresés előfordul benne bőven. Ezt követi az összehangolódás, és az egy irányba való menetelés. Minden csapat számára mást jelent a csapatépítés, egy épp terméket kifejlesztő projekt teamben a tagoknak egyet kell érteniük a közös célok, szabályok tekintetében, és ki kell alakítsanak egy közös kommunikációs stílust. A vezetői csapatépítéseken viszont lényegesebb a stratégiával és a jövőtervezéssel törődni.

Egy valós példa

A történet Ricardo Moniz, a Fradi vezetőedzőjének menesztéséről szól. Egyes források szerint rengeteg dolog felett volt befolyása, és képtelen volt összetartani azokat. Így fordulhatott elő, hogy az öltözőt morálisan képtelen volt egyben tartani, a játékosok klikkekre osztódtak, feszültség támadt köztük amiatt is, hogy tisztában voltak vele, ki mennyit keres a csapatban.

Sági Andrea elmondása szerint a titkok egyébként is csoportbomlasztó hatásúak, ezért nyílt tényként kell kezelni mindenki fizetését, megelőzve ezzel a pletykákat, és találgatásokat. Persze jobb lenne a helyzet, ha a díjazás teljesítményalapú lenne, és így nem okozna frusztrációt, de persze kérdéses, hogy elkerülhető-e a szakmai féltékenység. A jó teljesítmény mellett is vannak eltérő vélemények, így a kritika, és az irigység szinte adja magát. Az edzőnek viszont nem kell lelkiismeret furdalással élnie, ha hiteles személyiségként mindent belead a munkájába. A negatív kritika is lehet értékes, ha megfontoljuk, hogy van-e valóságalapja, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy kell-e valamit módosítani a munkánkon.

Ilyés Gyula, a sixensecoach.hu sportcoacha elmondta, hogy a sportteljesítményt alapul véve a csapattagok között egy hierarchikus rendszer alakul ki. Alapszinten két mércéjük van egymás felé: egyrészt nézik, hogy ki mit adott bele a közösbe ahhoz, hogy a csapat elérje a célját, illetve, hogy mivel járul hozzá ahhoz, hogy a csoport össze tudjon tartani, és érezze az összetartozást. Más rangsorok alakulhatnak ki a pályán kívüli viselkedés, azaz a szociális képesség alapján. Az a csapat, aminek már ki van alakulva a “mi tudata”, sikeres együttműködést folytatva pozitív öntudatot is kifejleszthet.

Az eredményességet garantálja a csapatharmónia is, többek között tisztelniük, becsülniük kell egymást. Megfelelő figyelmet kell fordítani továbbá a kommunikációra, a mellérendeltségi viszonyok fenntartására, az edző partnerként való kezelésére, s így elejét vehetjük a szakmai féltékenységnek.

Hogyan tegyünk rendbe egy rosszul működő csapatot?

A Virányos Klinika sportpszichológusa úgy látja, hogyha a csapatra jellemző a széthúzás, az azt mutatja, hogy a csapattagok között konfliktusok, érdekellentétek állnak fenn, ami egyrészt a kommunikáció hiányával is okolható. Szükséges, hogy a csapattagoknak legyen beleszólási lehetősége a felkészülési folyamatba.

Az is lényeges, hogy elmondhassák valahol tapasztalataikat, pozitív, és negatív meglátásaikat, és azt, hogy szerintük min szükséges változtatni. Két játékos közötti konfliktus esetén az edző próbálja meg elhárítani azt, hogy az ügyről a csoport többi tagja is tudomást szerezzen, és törekedjen a négy, illetve hatszemközt való megbeszélésre.

Agresszív megnyilvánulásokra, támadó viselkedésre kerül sor?

Fojtsuk el azonnal. Ellenben tűzzünk ki közös célokat, alakítsuk ki a csapatidentitást, és éreztessük a csapattagokkal, hogy mindenki teljesítménye hozzáad a csapat eredményességéhez. Kirívó esetekben, például fizikai agresszió, vagy sorozatos pályabeli kudarcok esetén váltsunk. Azonban azt érdemes tudni, hogy a játékosok gyakori cserélődése esetén a csapatot is folyamatosan újra kell szervezni, hiszen a cél az, hogy eljusson a csapattá fejlődés legvégső szakaszáig, azaz a működésig.