kultúra címkéhez tartozó bejegyzések

A Csíksomlyói búcsú a legkedveltebb zarándokhely

A zarándokút régen is és ma is a megtisztulásról és a megbocsátásról szólt és szól ma is. Egy hívő személy zarándoklata bizonyítékként szolgál hitének mélységéről, melyet imádott Jézusának, Jézus Szent Anyjának, Krisztusnak kínál fel a lelkében.

Zarándokútra sarkallhat a hála érzése is – a csíksomlyói búcsún nagyon sok hívő nem csak hitének megerősítését kapja, hanem háláját is kifejezi Szűz Máriának a csodatéteményéért.

A búcsúval kapcsolatos mondák szerint nagyon sok csodatétel kapcsolható a Szent Helyhez: gyógyíthatatlan betegek épültek fel betegségeikből, gyermekáldásért imádkozó zarándokló házaspárnak született gyermeke, miközben az orvosok lemondtak a természetes úton történő fogantatásról. Ezekért a csodatéteményekért hálát adó hívők márványtáblákat helyeztek el a Salvator – kápolna falán – többségük eredeti állapotban most is látható.

A csíksomlyói zarándokút igazi megpróbáltatás egy hívő, vagy csupán egy látogató számára is. A Jézus-hágó meredeken felfelé ívelő kaptatója nemcsak fizikai erőpróbát jelent, az út végén a lelki megbékélést találhatja meg a zarándokló.

Ezen a Szent Helyen nincs televízió, nincs rádió, csak a hívőtársak vannak, akárhonnan is érkeztek.

Egymás mellett elfér a magyar, a német, a székely, a román, és még sok más nemzetiséghez tartozó személy, akiket együtt egy cél vezérel: részt vegyenek a pünkösdi búcsún, imádják Máriát és Krisztust. Itt nincsenek ellentétek, nincsenek faji, nemi különbségek: csak Mária-imádat van, a hitben való elmélyülés van, a hála van, a megbocsátás van.

Igazi vallásos esemény

Mára a csíksomlyói búcsú egy hatalmas, világot átöleli társadalmi-vallási eseménnyé nőtte ki magát, holott alig húsz évvel ezelőtt még tiltott eseményként tartotta számon az akkori román politika.

Mint történelmét tekintve ismertté vált, az akkori politikai nézet megtagadta Isten létezését, és ezen az alapon a csíksomlyói búcsú megtagadottá vált. Az akkori vezetés mindent el is követett, hogy a búcsút megzavarja: motorversenyeket rendeztek a Szent Hegyen, börtönbe zárták azokat a vallási vezetőket, akik valamilyen módon mégis szervezkedtek a búcsú megtartása érdekében.

Ma már több százezres tömeget érint és érdekli az egyház igéje, a Mária felé irányuló szeretet kinyilvánítása. De nem csak a pünkösdi búcsú idejére érkeznek zarándokok, hanem év szinte minden napján is. Egy felgyógyult beteg családtag, esetleg egy régóta vágyott babaáldás iránti hálának kinyilvánítása is megadja azt az indíttatást, mikor is a Szent Helyre látogat a zarándok.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú minden évben, így 2014-ben is megadott forgatókönyv szerint zajlik, de minden búcsúnak vannak olyan programjai, melyek ősi hagyományokon nyugodva a mai napig élnek. Ilyen a Szent Hely kápolnáiban történő virrasztás, a pünkösdi napfelkelte megtekintése, a közös imádkozások és a körmenet.

Minden évben megtelik a Somlyói-hegy emberekkel, mára már egy talpalatnyi helyet sem lehet találni a rengeteg zarándok között. Érkeznek busszal, vonattal, az elszántabbak gyalog vagy kerékpárral tekernek át a bolygón. Nem ritka, hogy a zarándok gyalog teszi meg az utat hazájától – az egyik nevezetes zarándokút Új-Zélandtól eredt – Csíksomlyóig: az út alatt levetkőzi anyagi javainak fontossága iránti nézeteit, átértékeli az emberi kapcsolatait, felkészül lelkileg a bűnbánatra és a feloldozásra.

A búcsú végére minden látogató megkapja azt, amire vágyott: lelki békét, életre szóló élményt, és a vágyat, hogy jövőre visszatérjen.

Verebi Esték 2009

Év eleje óta kéthetente rendezvényeket tartanak a Fehér megyei Vereb községben. Kurcz Mária polgármester a lakosság által javasolt témákban kért fel előadókat, akik ingyen vállalták a szereplést.

A rendezvénysorozattal várják mindazokat, akik a folyton változó értékekkel és gazdasági válsággal küzdő hétköznapok közepette az ismeretterjesztés világában szeretnének eltölteni egy-két órát. 2009 Március 13-án Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök nagy érdeklődés mellett tartott előadást a verebi közösségi házban Életünk és az energia – gondok és lehetőségek címmel.